OK, zamknij
Wersja polskaWersja angielska

OFERTA

Aktualności

« powrót do listy


2013-01-18:  PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY


Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Remontów Energetyki BESTAL Paweł Maciejowski dokonała na podstawie art. 551 § 5 oraz 5841 i nast. kodeksu spółek handlowych przekształcenia formy prowadzonej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W dniu 14 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447343. Odpis z KRS przekształconej spółki w załączeniu.

Spółka prowadzi działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Remontów Energetyki BESTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 47, pod nr NIP: 6462929489, REGON: 243161440

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie przepisu art. 5842 § 1 kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego – tak więc Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Remontów Energetyki BESTAL sp. z o.o. przejmuje z mocy prawa, bez konieczności dokonywania odrębnych czynności prawnych, wszelkie prawa i obowiązki, które do dnia przekształcenia ciążyły na przedsiębiorcy przekształcanym (PZRE BESTAL Paweł Maciejowski), w tym przede wszystkim wszelkie uprawnienia i zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcą przekształcanym a jego kontrahentami. Tym samym adres oraz numery konta bankowych pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Paweł Maciejowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
 


« powrót do listy
Copyright © 2011 by Bestal , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net