Montaż


 

 

 FORTUM ZABRZE


ELEKTROWNIA ŁAGISZA


ELEKTROWNIA KONIN


BOL-THERM BUKOWNO

 

     Jako firma, specjalizujemy się również w zakresie montażu elementów
     i urządzeń energetycznych.
     W 2017 - 2018 roku byliśmy jednym z podwykonawców Sumitomo SHI FW
     Energia Polska Sp. z o.o. przy budowie nowego, wielopaliwowego bloku
     kogeneracyjnego w Zabrzu (Fortum Zabrze) o mocy 220MW.


     W ramach realizacji projektu wykonaliśmy montaż następujących instalacji:
     -Montaż pomp i stacji wody amoniakalnej,
     -Montaż zbiornika amoniaku wraz z oprzyrządowaniem pomiarowym i    
      zabezpieczającym,
     -Montaż zbiorników (rozprężacza atmosferycznego, zbiornika kondensatu, 
      zbiornika odsolin z walczaka),
     -Montaż zbiornika wody chłodzącej,
     -Montaż skrzyni odpowietrzeń,
     -Montaż wymienników i pompy (woda chłodząca),
     -Montaż stacji chemii (system dozowania amoniaku, fosforanów, eliminoxu),
     -Montaż zbiorników powietrza sprężonego,
     -Montaż prysznica bezpieczeństwa wraz z układem zasilającym i układem
      spustowym,
     -Montaż rurociągów pary pomocniczej do zdmuchiwaczy sadzy,
     -Montaż rurociągów pary pomocniczej,
     -Montaż rurociągów powietrza,
     -Montaż rurociągów powietrza sprężonego (atomizacji) do palników 
      rozpałkowych,
     -Montaż rurociągów zrzutowych,
     -Montaż stacji poboru próbek,
     -Montaż systemu dozowania chemii,
     -Montaż rurociągów stanowiących odwodnienie z komory paleniskowej,
     -Montaż rurociągów oleju lekkiego,
     -Montaż rurociągów powietrza instrumentalnego i roboczego,
     -Montaż rurociągów wody chłodzącej,

     W roku 2018 w ramach rozbudowy Zakładu Produkcji Etanolu "Goświnowice" 
     o instalację kogeneracji z turbiną gazową oraz kotłem rezerwowo-szczytowym 
     wykonaliśmy montaż rurociągów wody kotłowej, rurociągi odsolin i oparów.
 
     We wcześniejszych latach wykonaliśmy, również inne instalacje w ramach 
     montażu na terenie Polski i za granicą m.in:
    -Montaż stacji redukcyjno pomiarowych,
    -Rurociągu dmuchania bloku 460MW Łagisza,
    -Montaż turbogeneratora 3,9MPa,
    -Zabudowę stacji pomp wykonaną ze stali nierdzewnej dla SKANSKA S.A.,
    -Instalację wykonaną w obiektach oczyszczalni ścieków w Tychach,
    -Rurociągi bloku 460MW Łagisza,
    -Rurociągi pary zrealizowane w ZGH Bolesław w Bukownie,
    -Oraz wiele innych.