Prefabrykacja-Produkcja


  powrót

Króciec typ C

Króćce typu C wykonywane z prętów wg KER-81/2.81. Przeznaczone są do zabudowy na rurociągach energetycznych o średnicach zewnętrznych od Dz= 13,5mm do Dz=108mm