Prefabrykacja-Produkcja


  powrót

Króciec typu A

Króćce typu A wykonywane z rur kotłowych wg KER-81/2.80. Przeznaczone są do zabudowy na rurociągach energetycznych o średnicach, zewnętrznych od Dz= 25mm do Dz=76,1mm.