Prefabrykacja-Produkcja


  powrót

Zamocowania rurociągów energetycznych

KER - Katalog Elementów Rurociągowych to zbór norm, mówiących o prowadzeniu nitki rurociągów w zależności od płaszczyzny ułożenia rurociągu. Do określonego typu usytuowania rurociągu (np. pionie, poziomie) zostały opracowane różne sposoby zamocowania rurociągów. Zamocowania rurociągów stosowane są dla stabilizacji rurociągów, unieruchomionych w punkcie zamocowania. Oferujemy zamocowania rurociągów w zakresie średnic rur do 1220mm.

Ważnym elementem doboru systemu zamocowania rurociągów jest temperatura czynnika wewnątrz rurociągu. Dla oferowanych przez naszą firmę zamocowań rurociągów ustalana jest maksymalna temperatura czynnika wewnątrz rurociągu na 550 C (823K) °C. Podparcia stosujemy do montaży na poziomych rurociągach, przemieszczających się w poziomie. Dla tego typu podparcia, maksymalny zakres średnicy rurociągu to: 1200mm, a temperatura czynnika wewnątrz rurociągu nie może przekroczyć 550 C (823K) °C

W zależności od zastosowania oferujemy podpory rurociągów w następującym zakresie z uwzględnieniem norm KER:

  • ślizgowe
  • ślizgowe pionowe
  • kulkowe poziome
    kulkowe pionowe
  • jednosprężynowe ślizgowe
  • dwusprężynowe ślizgowe poziome 

W systemie podparcia rurociągów oferujemy następujące elementy: stoły sprężynowe regulowane i nieregulowane, podzespoły zamocowań (podstawy, stopy, zespoły kulkowe, obejmy, uchwyty, wsporniki, przytwierdzenia, wieszaki, sprężynowe, elementy zabezpieczające i blokujące, itp.), detale zamocowań